นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริการ PostVoice เป็นบริการฟรีที่มุ่งหวังจะประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ร่วมกับการทำงานของ social network เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

PostVoice บน facebook มีการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของผู้ใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานของ PostVoice เท่านั้น

(a) ข้อมูลจาก facebook ของผู้ใช้

  • ระบบมีการร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface) ของ PostVoice
  • ระบบมีการร้องขอสิทธิ์ในการโพสต์ข้อความไปยังกระดานข้อความของผู้ใช้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความเสียงผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติได้ โดยไม่ต้อง log in เข้าใช้งาน facebook
  • ระบบมีการร้องขอหมายเลข user id จาก facebook api เพื่อใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานใน facebook
  • โดยข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้จะถูกใช้เพื่อการทำงานของ PostVoice เท่านั้น จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ หรือนำไปใช้ในเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น

(b) ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกผ่าน page ของ PostVoice

  • ระบบมีการเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบอย่างปลอดภัย
  • ระบบมีการเก็บข้อความ พร้อม link ของไฟล์เสียง และ location ในการโพสต์ข้อความ ไว้เพื่อปรับปรุงการทำงานของ PostVoice และระบบสังเคราะห์เสียงให้สมบรูณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกเปิดเผย หรืออ้างอิงถึงตัวตนของผู้ใช้แต่อย่างใด
http://vis.in.th/
Powered by VIS Project. Trial version