ข้อตกลงในการใช้งาน PostVoice (Terms of use)


บริการ PostVoice เป็นบริการฟรีที่มุ่งหวังจะประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ร่วมกับการทำงานของ social network เช่น facebook และ twitter เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

I.คุณสมบัติและฟังก์ชั่น

 • เป็นการประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย วาจา เวอร์ชัน 6 และเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอังกฤษของไมโครซอฟท์
 • ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความพร้อม link ของเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไปยังกระดานข้อความของท่าน ใน facebook หรือ twitter ได้
 • ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงของผู้ใช้เอง ผ่านทางเว็บไซต์(โปรแกรม Web browser ต้องรองรับ Adobe Flash) และโพสต์ไปยัง facebook หรือ twitter ได้
 • ผู้ใช้สามาระบุตำแหน่งในการโพสต์ ด้วยการเลือก location จาก Google map ได้
 • ผู้ใช้สามารถโพสต์ไปยัง facebook หรือ twitter ผ่านระบบโทรศัพท์ได้ โดยการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ

II.ข้อตกลงในการใช้งาน

 • ผู้ใช้ยินยอมที่จะลงทะเบียนกับระบบและให้สิทธิ์แก่ระบบในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของผู้ใช้ได้ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ได้ที่ http://postvoice.vis.in.th/privacy/
 • ผู้ใช้จะไม่นำผลลัพธ์ที่ได้จาก PostVoice ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ยกเว้นจะได้รับการอนุญาต จากผู้พัฒนา PostVoice
 • ผู้ใช้สามารถโพสต์ไปยัง facebook หรือ twitter ผ่านระบบโทรศัพท์ ต้องโทรมายืนยันตัวตนที่ เบอร์ 02-542-9222 ก่อนการใช้งานครั้งแรก
 • ผู้ใช้จะไม่นำ PostVoice ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น และผู้พัฒนา PostVoice
 • ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อข้อความ และข้อความเสียงที่ผู้ใช้เป็นผู้โพสต์ หรือโพสต์ผ่าน account ของผู้ใช้ สิทธิ์และความรับผิดชอบต่อข้อความเป็นของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้พัฒนาพยายามปรับปรุง PostVoice ให้ทำงานได้มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุดอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีผู้พัฒนาไม่ได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้ PostVoice แต่อย่างใด
http://vis.in.th/
Powered by VIS Project. Trial version